Colostral immunoglobulins are
essential for newborn calves immunity
Immunoglobulins Determine the immune
protection status
Quantitative measuring of colostrum
quality OR IgG transfer from cow to calf
via lateral flow test
USE
SmartStrips IgG colostrum
OR IgG blood
VIDEO GET IT
Colostral immunoglobulins are
essential for newborn calves immunity
Immunoglobulins Determine the immune
protection status
Quantitative measuring of colostrum
quality OR IgG transfer from cow to calf
via lateral flow test
USE
SmartStrips IgG colostrum
OR IgG blood
VIDEO GET IT
Colostral immunoglobulins are
essential for newborn calves immunity
Immunoglobulins Determine the immune
protection status
Quantitative measuring of colostrum
quality OR IgG transfer from cow to calf
via lateral flow test
USE
SmartStrips IgG colostrum
OR IgG blood
VIDEO GET IT
Colostral immunoglobulins are
essential for newborn calves immunity
Immunoglobulins Determine the immune
protection status
Quantitative measuring of colostrum
quality OR IgG transfer from cow to calf
via lateral flow test
USE
SmartStrips IgG colostrum
OR IgG blood
VIDEO GET IT
Colostral immunoglobulins are
essential for newborn calves immunity
Immunoglobulins Determine the immune
protection status
Quantitative measuring of colostrum
quality OR IgG transfer from cow to calf
via lateral flow test
USE
SmartStrips IgG colostrum
OR IgG blood
VIDEO GET IT
Colostral immunoglobulins are
essential for newborn calves immunity
Immunoglobulins Determine the immune
protection status

O GRUPIE NOACK

Założona w 1980 roku, firma NOACK swoją działalność koncentruje na dostarczaniu wysokiej jakości innowacyjnych produktów, najnowszych technologii oraz rozwiązań dedykowanych przemysłowi spożywczemu oraz hodowli zwierzęcej.

Będąc partnerem wiodących światowych producentów aktywnym w całym regionie krajów Europy środkowo-wschodniej oraz Rosji, NOACK zaopatruje klientów w rozwiązania ściśle dopasowane do ich potrzeb w obszarze

Pasz Zwierzęcych, Diagnostyki Rolno-Spożywczej, Diagnostyki Weterynaryjnej & Analizy Instrumentalnej 

tym samym wnosząc wkład we wspieranie wysokich standardów w żywieniu zwierząt & bezpieczeństwie żywności.

Aktualności

PRODUKTY