OPIS PRODUKTU

Dwutlenek siarki (SO2) jest przede wszystkim stosowany jako środek konserwujący, ale pełni również szereg innych funkcji na przykład odkażającą, przeciwutleniającą, rozpuszczającą, wiążącą i klarującą.

Część SO2 dodawanego jako pirosiarczyn potasu do moszczów, win i cydrów przechodzi szereg reakcji, dlatego po krótkim czasie większość dwutlenku siarki reaguje z niektórymi obecnymi w produkcie substancjami, wiążąc się z nimi i tworząc związki (połączony dwutlenek siarki), które nie są w stanie spełniać funkcji niezwiązanych cząsteczek. Z tego względu, tylko część, która się nie łączy (wolny dwutlenek siarki) odgrywa ważną rolę w ochronie wina/cydru przed zmianami utleniającymi i niektórymi mikroorganizmami.

Test można wykorzystać do określenia całkowitej zawartości SO2 w winie/cydrze, która jest sumą wolnych i połączonych frakcji dwutlenku siarki.

Zasada oznaczania:

Zwaraty w winie/cydrze dwutlenek siarki reaguje z organicznym dwusiarczkiem, tworząc barwny związek, którego intensywność, mierzona przy 420 nm, jest wprost proporcjonalna do stężenia całkowitego dwutlenku siarki w próbce.

Czas testu: 1 minuta – 80 testów/godzinę


Formularz kontaktowy - kliknij, aby otworzyć


Please confirm that you are not a robot to prevent spam form submission.

Jeśli naciśniesz [WYŚLIJ], Twoje dane zostaną zapisane i przetworzone elektronicznie. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

(*) ... wszystkie pola są obowiązkowe | Uwaga: kopia tej wiadomości zostanie wysłana na Twój adres e-mail w celu archiwizacji.

INNE PRODUKTY, KTÓRE MOGĄ CIĘ INTERESOWAĆKRAJE LICENCJONOWANE

Posiadamy licencję na dystrybucję tego produktu w następujących krajach

  Austria
  Bułgaria
  Chorwacja
  Polska
  Republika Czeska
  Rumunia
  Serbia
  Słowacja
  Słowenia
  Węgry