OPIS PRODUKTU

Mydła są solami kwasów tłuszczowych, otrzymywanymi w reakcji zmydlania tłuszczów czyli reakcji wolnych kwasów tłuszczowych z wodorotlenkami. Dzięki rozpuszczalności w wodzie i nierozpuszczalności w oleju można je oddzielić od tłuszczu za pomocą specjalnych procedur. Przemysł spożywczy wykorzystuje tę technikę w celu obniżenia kwasowości tłuszczu i zwiększenia jego właściwości organoleptycznych.

Zasada oznaczania:

Przy określonych wartościach pH mydła zmieszane z bromofenolem wytwarzają specyficzny niebieski kolor. Jego intensywność, mierzona przy 604 nm, jest wprost proporcjonalna do stężenia mydeł w próbce. Nowatorska metoda CDR upraszcza i przyspiesza standardową procedurę analizy zawartości mydeł w olejach i tłuszczach, ponieważ umożliwia przeprowadzanie testu z mikro-ilością próbki i na tłuszczach trudnych w ekstrakcji.

Czas testu: natychmiastowy wynik


Formularz kontaktowy - kliknij, aby otworzyć


Please confirm that you are not a robot to prevent spam form submission.

Jeśli naciśniesz [WYŚLIJ], Twoje dane zostaną zapisane i przetworzone elektronicznie. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

(*) ... wszystkie pola są obowiązkowe | Uwaga: kopia tej wiadomości zostanie wysłana na Twój adres e-mail w celu archiwizacji.

INNE PRODUKTY, KTÓRE MOGĄ CIĘ INTERESOWAĆNo product group page found

KRAJE LICENCJONOWANE

Posiadamy licencję na dystrybucję tego produktu w następujących krajach

  Austria
  Bułgaria
  Chorwacja
  Polska
  Republika Czeska
  Rumunia
  Serbia
  Słowacja
  Słowenia
  Węgry