CertaBlue: Brza Mikrobiologija za svaku Laboratoriju

NOACK u saradnji sa CertaBlue nudi  novu generaciju sistema za detekciju mikroba. Asortiman testiranja uključuje sveobuhvatan paket testova za različite segmente tržišta, kao što su hrana, mlečni proizvodi, pića, kozmetika i farmaceutske namene.

CertaBlue Sistem omogućava brzo testiranje mikrobioloških kontaminacija sirovina, kritičnih kontrolnih tačaka i gotovih proizvoda. CertaBlue visoko osetljivi senzori za detekciju zasnivaju se na identifikaciji nekoliko metaboličkih procesa koji se odvijaju u rastućem organizmu i zbog toga izazivaju promenu boje.

  • CertaBlue sistem nudi:

  • Pojednostavljene test procedure
  • Kompaktan, pouzdan dizajn bez pokretnih delova.
  • Test bočice spremne za upotrebu koje sadrže hranljivi medijum i CertaBlue senzor
  • Pokretanje neograničenog broja uzoraka
  • Brze rezultate za svega nekoliko sati umesto nekoliko dana
  • Detekcija u realnom vremenu i rano upozorenje kada se koristi CertaBlue AutoScanner
  • Veću efikasnost zahvaljujući sigurnijim i bržim rezultatima
  • Modularni sistem za 40 uzoraka (mogućnost povezivanja do 10 modula)
  • Dvostruki integrisani inkubatori sa podesivom temperaturom od 10 do 80 ° C.
Više Informacija o pojedinačnim Test bočicama

.

Više Informacija o  Autoskeneru and Softveru
CertaBlue senzori su propusni samo za gasove.