Objava partnerstva

Sa zadovoljstvom objavljujemo da je Noack & Co započeo  saradnju sa Eurofins GeneScan-om u isporuci PCR testova za

  • DNA ekstrakcija  iz različitih matrica
  • GMO skrining, identifikacija i kvantifikacija
  • Animal identification
  • kitovi za Detekciju Patogena  za (PCR i ELISA – svi AFNOR i AOAC validovani)
  • Salmonella
  • Listeria spp.
  • Listeria monocytogenes
  • I mnoga druga različita rešenja potrebna za gore pomenute sisteme

Eurofins GeneScan je vodeći proizvođač i kreator  PCR i ELISA testova za prehrambenu industriju i laboratorije za ispitivanje hrane.

Sretni smo što predstavljamo Eurofins GeneScan na celoj našoj teritoriji koja pokriva

Austriju, Bugarsku, Hrvatsku, Češku, Mađarsku, Poljsku, Rumuniju, Srbiju, Slovačku i Sloveniju

Za dodatne informacije, posetite odeljak proizvoda za željeni proizvod ili kontaktirajte svog lokalnog predstavnika kompanije Noack.